Prevádzkujeme Výrobno – Daňový Sklad s pohonnými hmotami, sprostredkujeme obchod a služby hlavne v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu s pohonnými hmotami, olejmi a mazadlami.

Prevádzkujeme Výrobno – Daňový Sklad s pohonnými hmotami, sprostredkujeme obchod a služby hlavne v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu s pohonnými hmotami, olejmi a mazadlami.

BA 95

Formula 95

EUR

1,537

DIESEL

Energy 55

EUR

1,470

DIESEL

EUR

1,550

Kontakt

Konateľ spoločnosti
.

Ladislav Mészáros

035 6428 547

Ekonomicko – Obchodné oddelenie

Vedúci:

Ing. Adrián Balogh
0903 236 776

obchod@real-hm.sk

Obchodné odd.:

Roland Horváth
0901 746 746
035 6428 549
horvath@real-hm.sk

Výkonný riaditeľ
.

Ing. Patrik Kobza
035 6428 562
kobza@real-hm.sk

Dopravno-Technické oddelenie

Vedúci:

Ing. Ján Jakabovič
0903 212 507

technik@real-hm.sk

Základné údaje o spoločnosti:

REAL H.M. s.r.o.

M. R. Štefánika 3/17
945 01 Komárno

Založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17. 07. 1996, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Nitra dňa 30. 07. 1996 vo vložke číslo 2438/N.

O firme

Naša spoločnosť vykonáva maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť s tovarom v rozsahu voľnej činnosti, najmä s pohonnými hmotami, motorovými olejmi, mazadlami a inými prostriedkami slúžiacimi k udržovaniu a ošetrovaniu dopravnej techniky.

História spoločnosti

Spoločnosť REAL H.M. s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 3/17, 945 01 Komárno, pôsobí od svojho vzniku v roku 1996 v oblasti veľkoobchodu s pohonnými hmotami. Postupne rozšírila svoju činnosť okrem predaja pohonných hmôt aj o ich skladovanie vo svojej prevádzke v Nových Zámkoch, kde prevádzkuje daňový sklad. Zároveň boli v sklade dobudované technológie na aditiváciu pohonných hmôt v súlade s Európskymi normami a technologickými požiadavkami na výrobu homogénnej zmesi paliva a pridávaného aditíva. Tým sme získali možnosť dodávať svojim odberateľom aditivované palivá vyššej kvality. V roku 2012 po rozsiahlych investíciách náš daňový sklad získal štatút výrobného podniku na výrobu minerálneho oleja ako zmesi.

Naša spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva kvality ISO 9001:2015/STN EN ISO 9001:2016 a systém enviromentálneho manažérstva ISO 14001:2015/STN EN ISO 14001:2016.

Nakoľko kvalita nami dodávaných pohonných hmôt je našou prioritou zapojili sme sa aj do systému kontroly kvality výdajných terminálov, ktorý u nás vykonáva nadnárodná skupina SGS, ktorá nášmu terminálu udelila Certifikát kvality výdajného terminálu.

Okrem vlastných skladovacích priestorov, ktoré zaručujú isté a stabilné zásobovanie našich odberateľov, disponujeme aj vlastnou prepravou pohonných hmôt, čím vieme zabezpečiť rýchlosť a kvalitu jednotlivých dodávok.

V roku 2017 naša spoločnosť zaviedla a používa systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO  45001:2018/STN ISO 45001:2019.

Certifikáty:

ISO 9001: 2015 / STN EN ISO 9001: 2016

ISO 14001: 2015 / STN EN ISO 14001: 2016

ISO 45001: 2018 / STN ISO 45001: 2019

Daňový sklad

Výrobný daňový sklad: výroba MN z B0 sa robí B7 blendingom MN s Merom (metylesterrepkového oleja). Monitoring kvality hmoty v sklade zabezpečuje spoločnosť SGS, sklad je monitorovaný SBS 24 hod/ 7dní v týždni. Hmota je dovážaná železničnými cisternami z krajín EÚ (najmä ČR, AT a D).

Dokumentácia

STN EN ISO 9001 : 2016 / EN ISO 9001 : 2015


STN EN ISO 14001:2016 / EN ISO 14001:2015


STN ISO 45001: 2019 / ISO 45001: 2018


povolenie na distribúciu minerálneho oleja


povolenie na predaj minerálneho oleja


povolenie na prevádzkovanie daňového skladu

Otváracie hodiny:

PO-PIA: 06:00 – 22:00

Veľkoobchod

Máme licenciu distributóra v súlade s novou normou, zákonom 98/2004. Dodávky zo skladu sa realizujú spôsobom FCA alebo vlastnými vozidlami.

Vzor kúpnej zmluvy (na požiadanie e-mailom)
Cenník olejov a mazív (na požiadanie e-mailom)

Produkty:

štandardná motorová nafta

štandardný automobilový benzín

Diesel Energy 55

Diesel Energy 58

Diesel Energy 62

Benzín Formula 95

Pohonné hmoty

Naše produkty PHM sú určené pre maloobchodných predajcov, vozové parky, dopravné spoločnosti a samozrejme pre jednotlivých motoristov. Naším cieľom je byť v odbore výroby a distribúcie pohonných hmôt špičkou medzi podnikmi s podobným zameraním a kvalitnými pohonnými hmotami znižovať emisie výfukových plynov a tak zlepšovať vzťah ku životnému prostrediu.

Vlastnosti PHM

Okrem štandardnej motorovej nafty podľa normy ponúkame pre náročnejších odberateľov a zákazníkov aditivované palivo Diesel Energy 55, ktoré má detergenčné, protikorózne vlastnosti, nižšiu penivosť, potlačuje tvorbu emulzií, usadenín a zvyšuje cetánové číslo na 55.

Pre ešte náročnejších motoristov máme v ponuke aditivované palivo Diesel Energy 58 a Diesel Energy 62, ktoré okrem pozitívnych vlastností, ktoré poskytuje Diesel Energy 55 disponuje výrazným zvýšeným cetánového čísla na 58 resp. 62, čo vo výraznej miere prináša oživenie motora vo všetkých jazdných režimoch a tak si motorista môže vychutnať svoju jazdu v automobile s dieselovým motorom.

Motoristi s benzínovým motorom si môžu vychutnať jazdu s prémiovým palivom Benzín Formula 95.

Aditíva do benzínu

Pravidelným pridávaním aditív Formula do pohonných hmôt výrazne predĺžite životnosť motoru vášho automobilu. Použitím aditíva dochádza k zlepšeniu spaľovania benzínu a súčasne dochádza ku zníženiu spotreby. Aditívum Formula chráni motor pred negatívnymi účinkami biozložky, ktorá je súčasťou každého paliva. Protikorózne funkcie chránia palivové čerpadlo pred poškodením a udržuje čistotu vstrekovacích trysiek, a tým prispieva ku predĺženiu životnosti ako motora, tak aj celého palivového systému.
Stiahnuť kompletný opis vlastností

Aditíva do nafty

Pravidelným pridávaním aditív Energy do pohonných hmôt výrazne predĺžite životnosť motora vášho automobilu. Aditíva Energy zvyšujú cetánové číslo, které zlepšuje spaľovanie nafty a súčasne dochádza ku zníženiu spotreby. Aditíva ENERGY chránia motor pred negatívnymi účinkami biozložky, ktorá je obsiahnutá v každom palive. Protikorózna funkcia chráni palivové čerpadlo pred poškodením a udržuje čistotu vstrekovacích trysek, čím prispieva k predĺženiu životnosti motora i celého palivového systému.
Stiahnuť kompletný opis vlastností

Logistika

Dopravu realizujeme vlastnými cisternami alebo subdodávateľsky. Palivá vieme dodať do vzdialenosti 200 km.

Otváracia doba:

NONSTOP

Adresa:

Nitrianska cesta 114

940 01 Nové Zámky (bývalý areál BENZINOL)

Čerpacia stanica

Vlastníme a prevádzkujeme čerpaciu stanicu v Nových Zámkoch. Je umiestnená vo dvore veľkoskladu na pohonné hmoty. Produkty sú aditivované: Benzín Formula 95 a nafty – Energy 55 a Energy 62.

Informácie o prevádzke

BA 95

Formula 95

EUR

1,537

DIESEL

Energy 55

EUR

1,470

DIESEL

EUR

1,550

Zľava 3 centy pri odbere nad 20 litrov pri platbe kartou na všetky naše produkty!

Aktuálna cena platná od 7.6.2024

Benzín Formula 95, Diesel Energy 55 a Diesel Energy 62 sú aditivované aditívami vyvinutými pre spoločnosť REAL HM

Možnosť zmluvného odberu na faktúru

V prípade záujmu o zmluvný odber pohonných hmôt a ostatného tovaru na faktúru kontaktujte naše obchodno technické oddelenie.

Platobné možnosti

Integrovaná politika kvality, ochrany životného prostredia a BOZP

Najvyššou prioritou spoločnosti REAL H.M. s.r.o. je uspokojovanie potrieb zákazníka optimálnou kvalitou svojich produktov pri dodržiavaní ochrany životného prostredia a BOZP

Stiahnuť ako PDF
Zásady spoločnosti

Manažérskymi systémami v oblasti kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci chceme dosahovať trvalé zlepšovanie našich činností, aby sme si zákazníkov doma i v zahraničí nielen udržali, ale získali aj ďalších.

Vzdelávaním a motiváciou zamestnancov dosahovať vysokú kvalitu našich výrobkov a uvedomenie si zodpovednosti za ochranu životného prostredia a BOZP.

Rozvíjať vzájomne výhodné dodávateľsko-odberateľské vzťahy a orientovať sa na spoľahlivých dodávateľov materiálov a služieb.

Pri všetkých činnostiach trvale dodržiavať legislatívne požiadavky na produkty, OŽP, BOZP a iné záväzky, ktoré súvisia s činnosťami našej spoločnosti .

Predchádzať znečisteniu ovzdušia, vody, pôdy a nadmernému vytváraniu odpadov.

Ochraňovať prírodné zdroje.