2022

Správa o oprávnenom meraní prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár na ČS PHM REAL – H.M., Nové Zámky

Príloha č.1: Zápis z obhliadky miesta merania a plán merania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Príloha č.2: Záznam a vyhodnotenie merania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Príloha č.3: Principiálna schéma zariadenia

2021

Správa o oprávnenom meraní prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár na ČS PHM REAL – H.M., Nové Zámky

Príloha č.1: Zápis z obhliadky miesta merania a plán merania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Príloha č.2: Záznam a vyhodnotenie merania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Príloha č.3: Principiálna schéma zariadenia

2020

Správa o oprávnenom meraní prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár na ČS PHM REAL – H.M., Nové Zámky

Zápis z obhliadky miesta merania a plán merania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Záznam a vyhodnotenie merania prevádzkovej účinnosti systéu II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Principiálna schéma zariadenia

2019

Správa o oprávnenom meraní prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár na ČS PHM REAL – H.M., Nové Zámky

Príloha č.1: Zápis z obhliadky miesta merania a plán merania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Príloha č.2: Záznam a vyhodnotenie merania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Príloha č.3: Principiálna schéma zariadenia

2018

Správa o oprávnenom meraní prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár na ČS PHM REAL – H.M., Nové Zámky

Príloha č.1: Zápis z obhliadky miesta merania a plán merania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Príloha č.2: Záznam a vyhodnotenie merania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Príloha č.3: Principiálna schéma zariadenia